Nauunawaan ang kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa iba’t ibang larangan.

Natitiyak ang angkop na proseso ng pagsulat ng piling sulating akademiko. 

Nagagamit ang angkop na format at teknik ng pagsulat ng akademikong sulatin.

Natutukoy ang kahulugan at kalikasan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulatin. 

Napag-iiba-iba ang mga katangian ng iba’t ibang anyo ng sulatin.

Nauunawaan ang mga kaalaman at kasanayan sa pagsulat ng sulating pangisports.

Natutukoy ang kahulugan at kalikasan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulatin. 

Napag-iiba-iba ang mga katangian ng iba’t ibang anyo ng sulatin.

Nakapagpapaliwanag sa pasulat na anyo ng mga karanasan batay sa pinanood, isinagawa, binasa, at nirebyu Natitiyak ang angkop na proseso ng pagsulat ng piling sulatin sa sining at disenyo .

Nagagamit ang angkop na format at teknik ng pagsulat ng sulatin sa sining at disenyo

Nauunawaan ang kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pagaaral sa iba’t ibang larangan (Tech-Voc).

Naisasagawa ang kaalaman at kasanayan sa wasto at angkop na pagsulat ng piling anyo ng sulatin.